Lịch sử của Hoyu kể từ khi được sáng lập vào năm 1905

Hoyu có lịch sử gắn liền với xu hướng tóc của thời đại. 

Bằng những kiến thức và kinh nghiệm đã tích lũy được trong hơn 100 năm qua, trong 100 năm tới chúng tôi cũng sẽ tiếp tục tạo ra những sản phẩm làm hài lòng khách hàng trên toàn thế giới.